TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG P&N TALENT – NƠI ƯƠM MẦM TÀI NĂNG TRẺ

Sơ lược về Trung tâm nghệ thuật năng khiếu P&N Talent Với xã hội hiện đại, trẻ em được tiếp cận các thiết bị công nghệ từ rất sớm dẫn đến việc sử dụng quá tầm kiểm soát, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Trong khi đó, […]